Knihovna je přemístěna na : www.knihovnasatalice.webnode.cz