Slavnostní otevření umělecké školy.

Za hojné účasti občanů byla 2. září 2016 slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova
pro umělecké vzdělávání v objektu bývalého statku K Rybníčku 8/2.

Působiště zde nalezla Základní umělecká škola Marie Podvalové. Otevření zahájila
starostka MČ Milada Voborská společně s ředitelkou umělecké školy Ivanou
Heřmánkovou. V rámci slavnostního otevření krátce vystoupil virtuos Jaroslav
Svěcený a flétnový soubor školy Tikari. Jaroslav Svěcený ocenil určení stánku
pro potřeby umělecké školy.

Náklady na rekonstrukci objektu:

Sad                                                318 000.- Kč

Úprava okolí
ZUŠ                                               190000 .- Kč

Bourání
budov a přístěnků                          1189 300 .-Kč

Rekonstrukcebudovy                   10 500 000.- Kč

Celkem                                      12 597 300.- Kč

Podíl nákladů na budovu    

MHMP                                         3 495 100.- Kč

EU                                              1 896 200.- Kč

MČ Satalice                                 5 108 700.- Kč-